Trening medyczny w ciąży i po porodzie

Trening medyczny w ciąży i po porodzie

Czterodniowe szkolenie dla instruktorów, trenerów, fizjoterapeutów i położnych zainteresowanych tematem bezpiecznej aktywności w ciąży i po porodzie oraz terapii ruchem w najczęstszych dolegliwościach okresu okołoporodowego. 

Dlaczego trening medyczny?

 • Ponieważ nie będziemy zajmować się treningiem sportowym, omówimy zalecenia dotyczące sportowych aktywności, ale nie będziemy wchodzić w tematy sportu, a raczej skupimy się na treningu, który jest pomostem między fizjoterapią a sportem.
 • Medyczny, ponieważ nie jest przeciwwskazany przy dolegliwościach, a wręcz wskazany, ponieważ może pomóc, o ile będzie odpowiednio dobrany do samopoczucia i stanu zdrowia. 
 • Medyczny również dlatego, że jest formą profilaktyki problemów zdrowotnych. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego, np. aktywność w ciąży jest profilaktyką nadciśnienia, cukrzycy ciążowej, czy depresji okołoporodowej.
 • Będziemy też przyglądać się tematom ortopedycznym oraz uroginekologicznym, czyli zagadnieniom rozejścia spojenia łonowego, bólu miednicy, kręgosłupa oraz innych stawów, omówimy dysfunkcje dna miednicy, które mogą ujawnić się w ciąży lub po porodzie, temat rozejścia mięśnia prostego brzucha, przepuklin kresy białej czy zaburzenia związane z bliznami po porodzie. Wszystko to w kontekście ćwiczeń, które są w tych przypadkach bezpieczne i mogą pomóc. 

Program szkolenia

Część I, 06-07.04.2024, Warszawa

Pierwsze dwa dni szkolenia to wykłady, ale z elementami ćwiczeń praktycznych.

Tematy wykładów:

 1. Aktywność w ciąży i po porodzie – aktualne wytyczne, zalecenia, przeciwwskazania do ćwiczeń, korzyści z aktywności. Aktywność fizyczna a DRA.
 2. Zmiany okresu ciąży i ich wpływ na dobór ćwiczeń: zmiany posturalne, biomechanika, zmiany w poszczególnych układach. Często występujące dolegliwości. Profilaktyka DRA w ciąży. Postawa – ćwiczenia wprowadzające.
 3. Rozstęp mięśnia prostego brzucha – co wiemy o tym zagadnieniu? Aktualna wiedza ze świata nauki.
 4. Wpływ porodu na podjęcie ćwiczeń, połóg i rozpoczęcie aktywności ruchowej po porodzie. Często występujące dolegliwości po porodzie. DRA a połóg.
 5. Anatomia cylindra brzusznego – mięśnie brzucha, miednicy, oddechowe, jama brzucha, połączenia z resztą ciała.
 6. Oddech a praca dna miednicy, mięśni brzucha, postawa. Ćwiczenia mięśni głębokich – ćwiczenia praktyczne.

Godziny szkolenia (część I):

w sobotę i niedzielę 9.00-17.00

Część II – Praktyka treningu medycznego w ciąży i po porodzie, 20-21.04.2024, Warszawa

Druga część kursu i kolejne dwa dni to już ćwiczenia praktyczne. Zanim do nich przystąpimy, napiszemy test sprawdzający wiedzę z dwóch pierwszych dni szkolenia. Razem ten test sprawdzimy i omówimy punkty, które sprawiły trudność. Test nie służy ocenie, tylko weryfikacji wiedzy i pomocy nam w nauce, w uporządkowaniu wiadomości i rozpoznaniu zagadnień, które jeszcze wymagają powtórki lub wyjaśnień. Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się też krótki egzamin praktyczny. 

Tematy zajęć praktycznych:

Omawiane zagadnienia: 

 1. Postawa – ćwiczenia praktyczne.
 2. Ćwiczenia oddechowe w ciąży i po porodzie.
 3. Mięśnie brzucha – jak ćwiczyć w ciąży, po porodzie i jak progresować aktywności odbudowując funkcję mięśni brzucha?
 4. Dno miednicy – wsparcie dna miednicy w ciąży, profilaktyka, przygotowanie do porodu, ćwiczenia po porodzie i różnicowanie w zależności od przebiegu i formy porodu.
 5. Ćwiczenia w ciązy a przygotowanie do porodu. Pierwsze ćwiczenia po porodzie – aktywny połóg.
 6. Trening funkcjonalny w ciąży i po, poprawa sprawności, profilaktyka dolegliwości.
 7. Stopniowanie aktywności po porodzie, powrót do treningów sportowych, do biegania, skakania, dźwigania.

Godziny szkolenia (część II):

w sobotę i niedzielę 9:00-17.00

Czego się nauczysz?

 • Jakie są wytyczne dotyczące aktywności fizycznej kobiet w ciąży.
 • Jakie są główne cele treningu w okresie ciąży i po porodzie.
 • Jak zmienia się postawa kobiety w ciąży.
 • Jak zmienia się praca mięśni brzucha i dna miednicy w ciąży i na skutek porodu.
 • Jakie są typowe ciążowe i poporodowe dolegliwości i jak ruchem możemy pomóc je zminimalizować.
 • W jaki sposób trening może mieć wpływ na przebieg porodu, połóg oraz wsparcie rehabilitacji uroginekologicznej.
 • Jak zminimalizować problemy w ciąży i po porodzie, takie jak nietrzymanie moczu, rozejście mięśni brzucha (kresy białej) czy bóle pleców.

Co otrzymasz w ramach udziału w szkoleniu:

 • 4 dni zajęć teoretyczno-praktycznych prowadzonych stacjonarnie, w Warszawie.
 • Bogaty skrypt zawierający treści przedstawione podczas szkolenia.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Dostęp do materiałów video uzupełniających treści poznane na szkoleniu – lekcje praktyczne z ćwiczeniami na czas ciąży, połogu i później. Materiały video będą dostępne po pierwszej części szkolenia do zapoznania się z nimi przed drugą częścią, do ćwiczeń własnych i nabywania praktyki w wykonywaniu ćwiczeń. Dostęp do materiałów online będzie jeszcze przez 30 dni po zakończeniu szkolenia. 

Termin szkolenia:

Część I – 06-07 kwietnia 2024, Warszawa

Część II – 20-21 kwietnia 2024, Warszawa

Cena:

3000 zł

Możliwa płatność w dwóch ratach: 1500zł i 1500zł. W tym celu należy wybrać płatność przelewem zwykłym i w tytule przelewu napisać: rata I za szkolenie Trening medyczny w ciąży i po porodzie. Ostatnia wpłata najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.  

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat, nie zapisów. 

Opinie klientów