Ćwiczenia w korekcji rozejścia mięśni brzucha (DRA)

Ćwiczenia w korekcji rozejścia mięśni brzucha (DRA)

Pięciodniowe szkolenie dla instruktorów, trenerów, fizjoterapeutów i położnych zainteresowanych tematem ćwiczeń w korekcji rozejścia mięśni brzucha po ciąży (DRA). 

Szkolenie składa się z dwóch etapów – część pierwsza to wykłady z elementami praktyki, które ogólnie wprowadzą nas w temat ćwiczeń w okresie okołoporodowym, również w ciąży, ponieważ podczas drugiej części szkolenia omówimy też profilaktykę w okresie ciąży. Poznamy najważniejsze zagadnienia anatomiczne, do których będziemy odwoływać się podczas zajęć praktycznych. Druga część szkolenia to trzy dni zajęć wyłącznie praktycznych, poprzedzone praktyką własną – samodzielnymi ćwiczeniami w domu z nagraniami video. Praktyka własna ćwiczeń jest ważnym elementem skutecznego uczenia innych. 

Program szkolenia


Część I – 06-07.04.2024, Warszawa

Pierwsze dwa dni szkolenia to wykłady, ale z elementami ćwiczeń praktycznych.

Tematy wykładów:

 1. Aktywność w ciąży i po porodzie – aktualne wytyczne, zalecenia, przeciwwskazania do ćwiczeń, korzyści z aktywności. Aktywność fizyczna a DRA.
 2. Zmiany okresu ciąży i ich wpływ na dobór ćwiczeń: zmiany posturalne, biomechanika, zmiany w poszczególnych układach. Często występujące dolegliwości. Profilaktyka DRA w ciąży. Postawa – ćwiczenia wprowadzające.
 3. Rozstęp mięśnia prostego brzucha – co wiemy o tym zagadnieniu? Aktualna wiedza ze świata nauki.
 4. Wpływ porodu na podjęcie ćwiczeń, połóg i rozpoczęcie aktywności ruchowej po porodzie. Często występujące dolegliwości po porodzie. DRA a połóg.
 5. Anatomia cylindra brzusznego – mięśnie brzucha, miednicy, oddechowe, jama brzucha, połączenia z resztą ciała.
 6. Oddech a praca dna miednicy, mięśni brzucha, postawa. Ćwiczenia mięśni głębokich – ćwiczenia praktyczne.

Godziny szkolenia (część I):

w sobotę i niedzielę 9.00-17.00

Część II – Praktyka: Praca z kobietą po porodzie z DRA (Rozejściem mięśnia prostego brzucha) – 10-12.05.2024, Warszawa

Ta część szkolenia to trzy dni zajęć wyłącznie praktycznych skupionych na temacie rozejścia mięśni brzucha po ciąży. Zjazd szkoleniowy poprzedzony będzie praktyką własną – samodzielnymi ćwiczeniami w domu z nagraniami video. Praktyka własna ćwiczeń jest ważnym elementem skutecznego uczenia innych. 

Zanim przystąpimy do ostatniej części szkolenia napiszemy test sprawdzający wiedzę z pierwszego zjazdu – treści dotyczące rozejścia oraz ćwiczeń w okresie okołoporodowym. Razem ten test sprawdzimy i omówimy punkty, które sprawiły trudność. Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się też krótki egzamin praktyczny, by podsumować całą wiedzą zdobytą podczas szkolenia. 

Dzień pierwszy (zaczniemy od testu teoretycznego)

 1. Wywiad, ocena i testy funkcjonalne przed planowaniem ćwiczeń.
 2. I etap korekcji – omówienie postępowania i wybranych ćwiczeń. 

Dzień drugi

 1. Nauka pierwszych ćwiczeń, praktyka prowadzenia w parach.
 2. Ponowne testy i weryfikacja efektów, planowanie kolejnego etapu korekcji. 
 3. Wprowadzenie II etapu ćwiczeń

Dzień trzeci

 1. III etap korekcji – nauka ćwiczeń i praktyka w parach.
 2. Analiza wybranych przypadków i dobranych ćwiczeń korekcyjnych. 
 3. Układanie planów korekcji dla wybranych przypadków – praca w grupach. Egzamin praktyczny.
 4. Podsumowanie szkolenia, pytania i zakończenie.

Godziny szkolenia (część II):

w piątek: 8:00 – 16:00

w sobotę i niedzielę: 9:00 – 17:00

Czego się nauczysz?

 • Jak rozpoznać rozejście kresy białej, co jest fizjologią, co wymaga korekcji, a kiedy potrzebne jest zabezpieczenie chirurgiczne.
 • Jakie są wytyczne dotyczące pracy z rozejściem kresy białej.
 • Jakie są główne cele korekcji rozejścia.
 • Jak zmienia się praca mięśni brzucha i dna miednicy w ciąży i na skutek porodu.
 • Jaki wpływ ma postawa i praca cylindra brzusznego na regenerację kresy po ciąży.
 • W jaki sposób układać i progresować plan ćwiczeń w celu poprawy funkcji i wyglądu brzucha po porodzie.

Co otrzymasz za udział w szkoleniu?

 • 5 dni zajęć teoretyczno-praktycznych (z dużym naciskiem na praktykę) prowadzonych stacjonarnie, w Warszawie.
 • Bogaty skrypt zawierający treści przedstawione podczas szkolenia.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Dostęp do materiałów video uzupełniających treści poznane na szkoleniu – lekcje praktyczne z ćwiczeniami. Materiały video będą dostępne po pierwszej części szkolenia do zapoznania się z nimi przed drugą częścią, do ćwiczeń własnych i nabywania praktyki w wykonywaniu ćwiczeń. Dostęp do materiałów online będzie jeszcze przez 30 dni po zakończeniu szkolenia. 

Termin szkolenia:

Część I – 06-07 kwietnia 2024, Warszawa

Część II – 10-12 maja 2024, Warszawa

Cena:

3800 zł

Możliwa płatność w dwóch ratach: 1500zł i 2300zł (ostatnia płatność będzie wymagana najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszą częścią szkolenia)

Opinie klientów